Tørre øyne

Tørre øyne er et vanlig og økende problem. Blant annet økt skjermbruk kan være en av årsakene, da dette gir redusert blunking. Vi kartlegger og behandler tørre øyne.  

Tørre øyne er en sammensatt sykdom av tårefilmen og øyets overflate. Dette resulterer i ubehag, synsforstyrrelser og en ustabil tårefilm, som kan gi skader på øyets overflate.

Det er i hovedsak to årsaker til tørre øyne:
1) For lite tårer blir produsert
2) Tårevæsken fordamper for raskt

Grunnen til dette kan være bruk av medisiner, allergier, kontaktlinsebruk, sykdommer og miljø.

Typiske symptomer for tørre øyne: 

       Irritasjon og svie

       Tåkesyn

       Følelsen av å ha sand i øyet

       Lyssensitiv

       Rennende øyne

I de fleste tilfeller kan vi hjelpe deg med enkle midler. Av og til må tyngre behandlinger til, og henvisning til øyelege må vurderes.